A csíkkozmási falunapok az 1848–49-es szabadságharc nyergestetői csatájának 156. évfordulója megünneplését is zászlajára tűzte, igaz, ez alkalommal július utolsó napjára esett az esemény, vagyis dátum szerint egy nappal korábbra… A hétvégi programot és az évfordulót közelítették tehát egymáshoz a szervezők, de mondhatnánk így is: a nyergestetői csatát a segesvári csatával hozták egy napra, amikor Petőfi is elesett…

A nyergestetői ütközet egyike volt a szabadságharc legutolsó csatáinak, ahol egy maroknyi, szülőföldjéhez ragaszkodó honfi életét áldozta, szembeszegülve a hatalmas sereggel, az osztrák császár által behívott cári haddal. A nagyhatalmi összefogás a kis népek ellen, a kis népek szabadságvágyának elfojtásában a történelem folyamán gyakran előfordult – manapság viszont ígérkeznek olyan összefogások is, amelyek arra hivatottak, hogy éppenséggel a kis népek elnyomását szüntessék meg! Azokon a helyszíneken, gócpontokon, ahol az egy főre eső történelem besűrűsödött, és az agresszió, a gyűlölet, mint atavisztikus visszaütés újból és újból fellángol.

Európa történelme a széthullás és az egyesülés, az unió különböző példáit, kísérleteit is fel-felmutatta, de talán csak most lehet remény arra, hogy bekövetkezik egy lehetséges jóvátétel annyi veszteség, csalódás, vereség után. A nyergestetői megemlékezések mind március idusán, mind az augusztus elsejei csata évfordulóján, alkalmat adnak arra, hogy újra és újra meg lehessen fogalmazni a történelem üzenetét. Ezúttal Bodó Dávid kozmási polgármester; Ráduly Róbert Kálmán, a Csíki Területi RMDSZ elnöke; Bunta Levente megyei tanácselnök; Borboly Csaba, a megyei tanács alelnöke és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke mondtak díszbeszédeket. A helytállás, a kitartás, a ragaszkodás eszményeit nem halványítja el az idő, és tovább élnek a jelképek, a szimbólumok is. Az ágkeresztek a hősök temetőjében akár a világörökség részét is alkothatnák! A hajdan Bukarestben szolgáló kozmásiak és kászoniak összefogása pedig példa értékű lehet a Bukarestben szolgáló politikusaink számára!

Nyergestető mai és holnapi üzenete a helytállás, a küzdelem, a megmaradás igenlése. A szabadságharc nem ér véget, mert életünk, létünk eleme, amiért újra és újra meg kell küzdeni, mert mindig szembesülünk akadályokkal, visszahúzó erőkkel. A harcok, a csaták történelmi helyei számunkra mindig az erőmerítés, a reménymerítés helyei.

Az emlékünnepség keretében ökumenikus istentiszteletre került sor, megáldották a hősök temetőjét, a belgiumi Horváth Vilmos Julianus-díjas által állíttatott kopjafát, majd a kegyelet koszorúit, virágcsokrait is elhelyezték az emlékműnél. Közreműködött a csíkszentkirályi fúvószenekar.

Ferencz Imre, Hargita Népe